Klimatyzacja

Klimatyzacja pomieszczeń Klimatyzacja to pełna kontrola nad parametrami powietrza, czyli stworzenie i utrzymanie w pomieszczeniach najkorzystniejszego dla ludzi mikroklimatu a także zapewnienie ważnym urządzeniom właściwych warunków pracy. Inaczej mówiąc - klimatyzacja komfortu to nie tylko schładzanie pomieszczeń, ale przede wszystkim:

ZDROWIE i dobre samopoczucie znacznie łatwiej utrzymać w dobrze klimatyzowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach o niewłaściwej temperaturze, wilgotności oraz źle wentylowanych człowiek staje się senny, znużony i odczuwa bóle głowy. Stan ten jest powodowany niedotlenieniem organizmu i dyskomfortem termicznym. Celem naszych systemów jest zapewnienie takiego klimatu pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi, który w dużym stopniu odpowiada zaspokojeniu potrzeb wynikających z pojęcia komfortu cieplnego. Prawidłowy klimat pomieszczeń bytowych to zdrowie i dobre samopoczucie.

WYDAJNOŚĆ PRACY ludzkiej zależy w znacznej mierze od warunków otoczenia takich jak temperatura, poziom hałasu, czystość powietrza (także skład chemiczny) i wilgotność. Dłuższe przebywanie w pomieszczeniach o niekorzystnych parametrach obniża jakość i bezpieczeństwo pracy, a także znacznie zmniejsza odporność na choroby - to wszystko bardzo łatwo przełożyć na wydajność (skuteczność) pracy. Myśląc o klimatyzacji czy wentylacji stanowisk pracy musimy pamiętać, że pewne minimalne rozwiązania określają wymogi sanitarne, nasze wydajne i wyjątkowo ciche systemy zapewniają najlepsze warunki pracującym ludziom.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY - to nowoczesna technologia. Zastosowanie takich rozwiązań jak pompy ciepła (np. 4kW ciepła z 1kW energii el.) czy szeroko pojęty odzysk ciepła (oszczędność do 80 % ciepła, które normalnie bezpowrotnie tracimy) umożliwia znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania jak i chłodzenia w porównaniu z tradycyjnymi energochłonnymi technologiami. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja klimatyzacyjna to osiągnięcie oczekiwanych efektów mniejszym kosztem. Najwyższa jakość i technologia to mniejsze zużycie energii oraz mniejsze wydatki na naprawy a dodatkowo oszczędność czasu i nerwów.

BEZPIECZEŃSTWO ważnych systemów, to spełnienie wymogów technicznych dotyczących np. temperatur pracy narzuconych przez producenta danego systemu. Dzięki stabilnym parametrom i szerokiemu zakresowi pracy urządzeń, nasza oferta jest idealna dla zapewnienia optymalnych warunków w tak odpowiedzialnych miejscach jak np. pomieszczenia serwerów czy ups lub dla instalacji przygotowania "chłodu technologicznego".

PRESTIŻ lokalu z "klimatem" jest na pewno najwyższy gdy łatwo zauważalne są jedynie efekty pracy nowoczesnych urządzeń bez niepotrzebnych szumów i zgrzytów. Wyjątkowo szeroka gama modeli wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych umożliwia wkomponowane ich w każde wnętrza.

Typy klimatyzatorów:

Urządzenia klimatyzacyjne możemy ze względu na ich budowę oraz zastosowanie podzielić na kilka zasadniczych grup.

ZASADA DZIAŁANIA KLIMATYZACJI:

Podobnie jak lodówka, klimatyzator odbiera od pomieszczenia ciepło i przekazuje je na zewnątrz. Każdy rodzaj klimatyzatora składa się z dwóch części - parownika i skraplacza. Parownik, to element, który przekazuje chłód do pomieszczenia - w przypadku lodówki jest nim zamrażalnik. Skraplacz to element, który oddaje na zewnątrz ciepło odebrane z pomieszczenia - w przypadku lodówki jest nim zazwyczaj czarna kratka z tyłu urządzenia. Należy pamiętać, że przepływając przez chłodne wnętrze klimatyzatora że ciepłe powietrze a właściwie zawarta w nim wilgoć wkrapla się - trzeba więc wziąć pod uwagę konieczność odprowadzenia skroplin.

Chłodzenie

Zasada działania klimatyzacji
  1. Jednostka wewnętrzna. Wentylator wywiewa gorące powietrze na wymiennik ciepła, przez który płynie zimny czynnik chłodniczy. Zimny czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza i do pomieszczenia wywiewane jest ochłodzone powietrze.
  2. Miedziane rury. Czynnik chłodniczy krąży w rurach między jednostkami przenosząc ciepło z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.
  3. Jednostka zewnętrzna. Poprzez sprężenie czynnik chłodniczy w stanie gazowym zostaje ogrzany i zwiększa się jego punkt wrzenia. W jednostce zewnętrznej ciepło uzyskane w wyniku sprężenia zostaje oddane do powietrza na zewnątrz za pomocą wentylatora, który wywiewa powietrze na wymiennik ciepła.
  4. Czynnik chłodniczy. Ciekły czynnik chłodniczy wraca do jednostki wewnętrznej.
  5. Jednostka wewnętrzna. W jednostce wewnętrznej czynnik chłodniczy jest rozprężany, co umożliwia mu pobranie ciepła z powietrza w pomieszczeniu.

Klimatyzacja:

Klimatyzacja jest to proces pozwalający na utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu, czyli nadanie powietrzu wymaganych parametrów takich jak temperatura, wilgotność, odpowiednia czystość. Klimatyzację można nazwać procesem uzdatniania powietrza wewnętrznego.

Nowoczesne klimatyzatory utrzymują czyste, zdrowe i świeże powietrze w pomieszczeniach. Usuwają nadmiar wilgoci i zapobiegają pleśni.

Klimatyzatory typu "Split"

W klimatyzatorach typu "Split", działających w funkcji chodzenia nadmiar ciepła absorbowany jest przez czynnik chłodniczy krążący w układzie. Proces chłodzenia przebiega w następujący sposób:

Klimatyzacja typu Split

- klimatyzator zasysający ciepłe powietrze z pomieszczenia wtłacza je na zimna chłodnicę, w wyniku tego następuje proces schładzania i osuszania powietrza, następnie powietrze "przetworzone" wdmuchiwane jest do pomieszczenia.

Proces ten powtarzany jest do osiągnięcia żądanych parametrów, zadanych przez użytkownika.

W przypadku zastosowania w klimatyzatorach pompy ciepła, mogą one z dużym powodzeniem, również realizować funkcję ogrzewania powietrza. W tym przypadku następuje proces odwrotny do procesu chłodzenia.

Klimatyzatory typu "Multisplit"

Multisplit

Cechy wyróżniające tą grupę urządzeń jest możliwość niezależnego klimatyzowania kilku pomieszczeń za pomocą jednego agregatu zewnętrznego. System Multi Split, zmniejsza liczbę jednostek zewnętrznych, system zapewnia bardziej ekonomiczne działanie oraz nie pogarsza estetyki budynku. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w których jest zapotrzebowanie na kilka urządzeń lecz ograniczona ilość powierzchni na elewacji budynku.

Wybór klimatyzatora

Wybór klimatyzatora należy pozostawić doświadczonemu instalatorowi. Zły, niewłaściwy dobór naraża na straty materialne spowodowane przewymiarowaniem lub nadmiernym zużyciem sprężarki klimatyzatora w przypadku doboru zbyt małej mocy. Dobór urządzenia uwarunkowane jest kilkoma czynnikami takimi jak powierzchnia, nasłonecznienie, ilość okien i drzwi, ilość osób przebywających w pomieszczeniu, źródeł energii cieplnej.


Copyright © Klima-Air. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.